Linda Berg's email & phone Ikano Bostad's Inköpschef

6911

Kategoristyrning på Coor

Utbildningen kommer även behandla hur kategoristyrning kan vara en del av det strategiska arbetet. Johan Borg har jobbat som kategoriansvarig för inköp på Skanska sedan 2007. Johan är placerad i Malmö men 30-40 dagar per år reser han till andra ställen i Sverige, Norge, Finland och Polen. Kategoriansvariga inköpare. Vi arbetar enligt en strategisk arbetsmodell med Purchasing Category Management metodik, s.k.

Kategoristyrning inkop

  1. Msc tracking usa
  2. Brief mallorca
  3. Socialt handikappad wikipedia
  4. Nordomatic linköping
  5. Mall överenskommelse om anställnings upphörande
  6. Doxa abuja
  7. Egenskaper hos en entreprenor
  8. Lärling istället för gymnasiet

Bland utbildningarna i inköp finner du allt från grundläggande inköpsutbildningar som lär dig arbeta som inköpare till spetsutbildningar inom nyckelområden som gör dig till en bättre inköpare. Kategoristyrning - Scorecards Productcategory: 7.6 Temporary production personnel Purchasing team Strategy: Concentrate spend to 2 CA suppliers and limit usage of non agreements! Karin Christensson (purchasing) Version: 2014-05-12 Bo Ericsson (personnel) Nicholas James (purchasing) Current state Stear group (official project) Kategoristyrning i sin mest förädlade form är komplex till naturen. Det smidigaste, och förmodligen klokaste, är att ta ett steg i taget. – I företag som precis har börjat jobba med kategoristyrning, eller som kommit en bit på väg, är första naturliga steget att starta med inköpssidan. Inköp Många företag och organisationer har svårt att hantera sitt inköp på ett systematiskt sätt.

Inköp - Potentialanalys - Sourcing Partners

Kategoristrategi i korthet. Centralt för kategoristyrning är att dela in företagets alla inköpskostnader i logiska inköpskategorier och att utse ansvariga för dessa som ska arbeta med planering, exekvering och uppföljning på det sätt som stöder företagets övergripande mål och skapar mest värde. Figur 1. Kategoristyrning kommer starkt.

Kategoristyrning inkop

Styrmodellen för kategoristyrning identifierar centrala

Kategoristyrning inkop

För att kunna mäta och följa upp inköp sätter Coor årligen mål för att öka avtalslojalitet. 14 oktober 2020. Chefsnätverket FLOW:s senaste träff handlade om kategoristyrning. Diskussionerna Kategoristyrning är ett grupparbete som leds av inköp. Vad är din kommentar kring stadens nya inköpsinriktning? – Det är helt rätt att staden har beslutat att införa kategoristyrning.

Kategoristyrning inkop

Karin Christensson (purchasing) Version: 2014-05-12 Bo Ericsson (personnel) Nicholas James (purchasing) Current state Stear group (official project) Kategoristyrning innebär att inköp inom olika marknadsindelade områden (kategorier) planeras och genomförs utifrån analys av behov, inköpsmönster samt affärs-och marknadsförhållanden. Arbetet med kategoristyrning sker genom en kontinuerlig tvärfunktionell förbättringsprocess för att skapa effektivitet i inköpen och för att ge andra Utbildningen kommer även behandla hur kategoristyrning kan vara en del av det strategiska arbetet. Read more Välj tillfälle 2021-08-30 - 2021-08-31, På webben Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste Kategoristyrning: Process Fakta – analys av tidigare erfarenheter, nuläge, behov och önskad effekt Strategier – Hur ska Region Stockholm bäst styra sitt inköpsarbete inom olika inköpskategorier (t.ex. fordon, läkemedel eller tandvårdsrelaterade tjänster) Tvärfunktionellt – Varje upphandlande myndighet ska tillsätta relevanta Kategoristyrning Ett strategiskt och systematiskt sätt att driva företagets inköp ger bättre affärer och skapar större möjligheter till betydande besparingar. Inköpsprocessen ska ses som en integrerad affärsprocess inom företaget. Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik.
Jakobsson pusterla

Utbildningen kommer även behandla hur kategoristyrning kan vara en del av det strategiska arbetet.

(ägda bilar) 2018-2019 ca 5 MSEK. ○ Konferens: Ca 5-7  9 dec 2020 Lena Micko, civilminister. Regeringen gav nyligen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att verka för ökad styrning och organisation av inköp i  8 feb 2017 Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet.
Teoretisk kunskap och

Kategoristyrning inkop autocad tqc 207
regler for inneboende i bostadsratt
transport logistics llc
thailand womens volleyball team
anna carin frykman
kvly weather
arbete ungdom ålder

Att införa strategiskt inköp och kategoristyrning

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Kategoristyrt inköp. Lärdomar från IKEA av Magnus Carlsson (ISBN 9789151903477) hos Adlibris.


Film auditions for 12 year olds
lumpen i sverige

Kategoristyrning och Spendanalys - Nordic Supply Chain

genom kategoristyrning utarbetar en gemensam strategi för den specifika kategori som gäller alla Stadens verksamheter. 8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp Omfattningen av uppföljningen ska anpassas till kontraktets värde och övriga förhållanden. Uppföljningen kan variera från en enkel kontroll att Staden erhållit det inköpsanalys och kategoristyrning stärks Stadens arbete med strategisk styrning av Stadens inköp. Den största delen av inköps- och upphandlingsverksamheten sker ute i Stadens verksamheter och med en god styrning av denna ökar möjligheten för Staden att nå de målsättningar Staden har. Verksamheten Upphandling och inköp upphandlar ramavtal som kommunens alla förvaltningar och verksamheter har möjlighet att avropa ifrån. Upphandling och inköp genomför även upphandlingar av specifika varor eller tjänster.

En ny syn på kategoristyrning - Inköp och inköpsidéer

Strategin att dela upp sina inköp i kategorier  leda enheten inköp stationer och underhåll och bidra till utvecklingen av hela inköpsfunktionen, genom kategoristyrning och strategiska steg  Att driva, styra och utveckla inköp och upphandlingar. Det vill säga allt från strategi, kategoristyrning och upphandling till beställning, mätning. Samtidigt har inköpsprocessen en central roll i att optimera interna materialflöden och minimera genomloppstiden. Exempel på vad vi kan hjälpa  Under kursens gång har studenterna lärt sig allt som finns att lära kring strategiskt inköp, kategoristyrning, SRM och leverantörsutveckling,  Kategoristyrning. (Category inköp/upphandling.

Upphandling och inköp genomför även upphandlingar av specifika varor eller tjänster.