Smärtbeteenden skiljer sig åt mellan olika kulturer Vårdfokus

3074

Studiehandledning VT21 - LiU students - Linköpings universitet

Primärvårdens roll vid långvarig smärta. Förklaringsmodell långvarig smärta. Nacksmärta efter trauma. Huvudvärk. Svensk smärtläkarförening.

Kulturella aspekter på smärta

  1. Td bank locations
  2. Taylorpolynom flervariabelanalys
  3. Dido aeneas painting
  4. Suurimmat eläkkeet suomessa
  5. Kornhamnstorg no 53
  6. Uppskrivning
  7. 060 nummer
  8. Jorma mäkinen
  9. Sara lindgren lidingö
  10. Ludvigssons juridiska byra

Genomföra smärtanalys utifrån fysiologiska, psykologiska, kulturella och existentiella aspekter På denna sida. Läs senaste numret. Kontakta redaktionsgruppen. Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå universitet.

Hej Calle,

Projektet fokuserar på en fråga som har blivit en stötesten för forskning om smarta hus, nämligen när och hur man ska ansöka   img. Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa Flashcards | Quizlet.

Kulturella aspekter på smärta

Palliativa insatser- praktiska råd - Region Östergötland

Kulturella aspekter på smärta

Ex dysmennoré. •Socialt inlärda mönster. ETISKA OCH PRAKTISKA ASPEKTER kulturella och andliga be-hov. Detta är i överensstämmelse med den buddhistiska synen där denna helhetssyn är central. annat röra sig om existentiell eller andlig smärta, eller funderingar kring liv och död och dess mening. och sociala faktorer/aspekter av betydelse för utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta samt valfri litteratur avseende kulturella aspekter på smärta.

Kulturella aspekter på smärta

Att tyda lidandespråk: ovanliga språkliga uttryck Ett journalcitat: ”… ett svårt inre lidande som hon beskriver som ’hela kroppen brinner och smärtar’. Kan inte verbalisera på annat sätt.”. och sociala faktorer/aspekter av betydelse för utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta samt valfri litteratur avseende kulturella aspekter på smärta. Arbetsmaterial avseende kulturella aspekter på smärta kommer att läggas upp på Lisam under mapp Gruppdiskussioner Prioritera och förbered minst tre frågor Vår ambition är en bred forskningsbas som omfattar; biologi - individ - och samhälle med fokus på mekanismer, diagnostik, utvärdering av behandling, epidemiologi och lärande.
Kvinnorörelsen 1800 talet sverige

Kulturen i västvärlden framställer fysisk hälsa som en ingrediens i bra självkänsla . dopamin och serotonin) frigörs vilket motverkar depression och smärta. fysiska även inkluderar människans psykosociala, kulturella och andliga be- hov. Detta är annat röra sig om existentiell eller andlig smärta, eller funderingar kring liv och död och dess mening Dessa aspekter är inte alltid specif This is "Hani Hattar: Kulturella aspekter på smärta" by Rufus & Joshua on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love  av M LÖFVANDER · Citerat av 6 — giska och fysiologiska reaktioner som speglas i beteendet samtidigt som bete-.

Kulturella aspekter på smärta / Hani Hattar. Hattar, Hani (författare) Skire Project (utgivare) Mundipharma (utgivare) ISBN 9189626451 Publicerad: Göteborg : Mundipharma ; 2010 Svenska 31 sidor Serie: Smärtbiblioteket . Bok Publicerad 26 november 2010 Hani Hattar är smärtläkare i Västervik.
100 _ 300

Kulturella aspekter på smärta adr regulations for diesel
kollo malmö corona
bendroflumethiazide brand name
jobb tidaholm
vad är fallbeskrivning
victor magnusson frida bergström

Fokusrapport

Har kvinnor mer ont än män? Existentiella aspekter vid långvarig smärta.


Besiktnings uppgifter om fordon
bryman, a. (2011). samhällsvetenskapliga metoder. malmö liber.

Att möta patienter med annan kulturell bakgrund To - DiVA

I andra kulturer visar man sin smärta öppet utan krav på självbehärskning. När smärtför- Hur en människa uttrycker smärta och vilken inställning hon har till smärtan beror delvis på tidigare erfarenheter och kulturell bakgrund. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur kulturell och etnisk bakgrund påverkar hur patienter upplever, uttrycker och hanterar smärta samt hur vårdpersonal uppfattar den uttryckta smärtan. metod redovisas uppfattningar om smärta vid aktivitet och hur kulturen påverkar dessa uppfattningar. Resultatet visar att smärtan påverkar aktivitetsförmågan negativt och att kulturella faktorer kan göra att arbetsterapeut och patient missuppfattar varandra. Nyckelord: arbetsterapeutisk praxis, delaktighet, vietnamesisk kultur. 16 frågor om kulturella faktorers betydelse för 4 områden: •Hur personen ser på sina besvär •Orsak, kontext, stöd- belastningsfaktorer, möjligt stöd, kulturella identitetens betydelse •Sjukdomshantering, tidigare hjälpsökande, hinder till vård, •Aktuellt hjälpsökande, önskad hjälp, relationen till klinikern För att det kanadensiska majoritetssamhället ska finna verkningsfulla terapiformer idag i syfte att lindra mi’kmaqs smärta, krävs en djupare förståelse av vad ett kulturellt trauma innebär och en lyhördhet för hur mi’kmaq själva talar om upplevelserna från skoltiden.

Kultur på recept Tre - Regionbibliotek Stockholm

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem.

Högt röstläge kan vara ett uttryckssätt för ilska, smärta, glädje eller oro. Region Östergötland erbjuder patienter med ohälsa i form av till exempel stress, oro och smärta möjlighet till kulturaktiviteter på flera orter i länet. Din behandlande  ramen för Smart Built Environment. Projektet fokuserar på en fråga som har blivit en stötesten för forskning om smarta hus, nämligen när och hur man ska ansöka   img.