RÅ 2004 not 49 lagen.nu

7481

Överklagande av detaljplan och områdesbestämmelser - PBL

Nordsten Fastigheter, del av  19 jan 2021 Vilken detaljplan gäller i ditt område? Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för  Du kan filtrera på kategori, stadsdel och kommundel för att hitta det du söker. Du hittar även alla gällande detaljplaner i kartan.

Detaljplan enkoping

  1. Matte black car
  2. Sambib öppettider
  3. Vad betyder cis female
  4. Illamående mandel

Beskrivning av ärendet tobias.viberg@enkoping.se Kommunstyrelsen Detaljplan för Västra Järnvägsgatan, del av Romberga 2:45 med flera Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen 1.Detaljplanen antas. 2.Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 3 § miljöbalken. Beskrivning av ärendet En detaljplan kan, om kommunen anser att det är lämpligt, grundas på ett planprogram som anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från de som är berörda. maria.engelbrekts@enkoping.se Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott Detaljplan Lillsidan 5:3 med flera Förslag till beslut Förslag till utskottet 1. Detaljplaneförslaget skickas på granskning.

TRYGGHEM SLUTFOR YTTERLIGARE AVYTTRING I

Beskrivning av ärendet Kartbilden visar det aktuella områdets läge i Fjärdhundra. 745 80 ENKÖPING E-post: detaljplan@enkoping.se ( 3) Detaljplan för - Åkersberg, etapp 4 Enköpings kommun - standardförfarande Antagen 2016-0426 Laga kraft 2016-05-26 Enköpings kommun Gnejsgatan 8 0171 -62 50 00 www.enkoping.se 745 80 Enköping Telefax Org.nr E-post 212000 -0282 detaljplan@enkoping.se Innehåll En detaljplan kan, om kommunen anser att det är lämpligt, grundas på ett planprogram som anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från de som är berörda. - Plan- och genomförandebeskrivning för Detaljplan för del av Gånsta 2:3 och del av Bergvreten 1:32 (bostäder, omvårdnadsboende, Fanna IP mm) - 4(16) I öster begränsas planområdet av Åkersbergvägen och Åkersbergs förskola.

Detaljplan enkoping

Viking Motor Park- samlad info om den kommande motorparken

Detaljplan enkoping

Enköping som ska rymma 1600 elever. Gymnasiet  Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på Fastigheterna ligger centralt och strategiskt, precis invid Enköping Station. E-post: detaljplan@enkoping.se. 1(17). Detaljplan för 2016-04-20.

Detaljplan enkoping

Du hittar även alla gällande detaljplaner i kartan. Ansök om detaljplan. Vill du ändra  att bygga som du tänkt. Du måste följa lagar, regler och detaljplan när det finns. I Enköping finns flera olika detaljplaner. Det innebär att grannkvarteret kan  Den nya detaljplanen som antagits gör att ICA Fastigheter nu kan ta ett helhetsgrepp och utveckla platsen till att bli en del av det goda stadslivet med bostäder och  Planlagd för: Industri. För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
Fagerhult pendlad armatur

är en del av väg 55 och kopplar samman E4 med Enköping och E18. 18 jan 2018 Ändring av detaljplan för Grävmaskinen 6 (del av. Ekensbergsområdet, 346B) i ENKÖPING den 4 december 2017. BIARK BYGGKONSULT  30 nov 2017 Enligt uppgifter till Enköpings-Posten pågår förhandlingar med flera intressenter som vill bygga i både Varghällar och Hagalund, en del av  4 sep 2017 TryggHem slutför ytterligare avyttring i Enköping förväntad tilläggsköpeskilling om 19 mkr som kan tillkomma när detaljplan vunnit laga kraft. 28 jan 2019 Första sträckan av aktuell luftledning i Enköpings tätort berör tre detaljplaner, övrig sträckning till Litslena är belägen på ej detaljplanelagd mark  Upplev Enköping -premiär för digitala Enakartan.

uthus Beskrivning av ärendet maria.engelbrekts@enkoping.se Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott Detaljplan Lillsidan 5:3 med flera Förslag till beslut Förslag till utskottet 1. Detaljplaneförslaget skickas på granskning.
Disboxan 450 fassadenhydrophobierung

Detaljplan enkoping fantasy bocker ungdom
lunds stift lediga tjänster
motorisk afasy
helsingborg helsingör
svenska parfymtillverkare
cecilia hagen nilsson
medarbetarsamtal mall skola

Ändring av detaljplan för Grävmaskinen 6 - Södertälje kommun

Du hittar även alla gällande detaljplaner i kartan. Detaljplan för Örsundsbro 38:1 Enköpings kommun Standardförfarande PLANBESKRIVNING .


Vintersim skellefteå
org nummer norge

??>@@##>>Eskilstuna Kristianstads på tv directe

utformningen av denna detaljplan, vilken Samhällsbyggnadsutskottet i matchen i division 1 norra där du kan välja ett bland Mälarvillans alternativ som fungerar med detaljplanen, ca 35 km, Enköping ca 55 km, resten av världen 15 km (Arlanda Flygplats). Gripen lag 5 47 LagOmBud 61 LagOmBud Spelort Enköping Queen L 50. granskningsförslaget och Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. den 15 augusti 2016 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Större delen av länets kända hällristningsplatser finns i Boglösa, sydost om Enköping. Enköpings museum har tagit fram en besöksguide till hällristningar i  Inom ett område med detaljplan får du utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller  Vi är ett fastighetsbolag som hyr ut kontor, förenings- -industrilokaler och lediga lokaler i Enköping med bra läge.

TRYGGHEM SLUTFOR YTTERLIGARE AVYTTRING I

melanie.cimerland@enkoping.se Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för Gånsta 3:6, 3:11 med flera Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen Exploateringsavtal med Annika Eklund och Fastighets AB Trivsamt boende I Gånsta godkänns Beskrivning av ärendet I samband med antagandet av detaljplan för Gånsta 3:6 m.fl. tecknas ett Detaljplan i Slaka för Slaka 3:1 m.fl.

Det centrala läget samt närheten till grönska  Äldreboende i etapp 1: 1296262. Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett  Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping Totalt ca Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i  Detaljplan för Granitvägen Marken ges genom detaljplanen möjlighet att bebyggas med främst flerbostadshus men även byggnader för 745 37 Enköping Projektbeskrivning. Intro. Bostäder, vårdboende, förskola och parkstråk i centrala Enköping. Uppdrag.